A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Rumunsko - Průvodce

Jakkoliv není Rumunsko ani spolkovým ani federativním státem, tak se nejedná o jeden celek. Historicky se Rumunsko skládá ze 3 větších územních celků (Valašsko, Moldavsko, Sedmihradsko) a několika menších území (Dobrudža, Banát, Krišana, Maramureš, Bukovina).
Vlašsko (Țara Românească nebo též Valahia, odkud český název) bývalo ve středověku samostatným knížectví a leží na jihu státu. Na severu tvoří jeho hranici hřebeny Karpat, na jihu a východě řeka Dunaj. Samo Valašsko se skládá ze dvou částí, z Muntenie na východně a Oltenie na západě. Jedná se zřejmě o nejvýznamnější část státu, protože odsud pochází jeho současný název Rumunsko, hlavní město Bukurešť (București) leží na území Valašska v Muntenii, právě zde se nejvíce hovoří spisovnou rumunštinou atd. Valašsko je jedním za dvou celků, jejichž spojením (1859) a získáním samostatnosti (1877) Rumunsko vzniklo.
Moldavsko (Moldova) ležící na východě a rovněž bývalo ve středověku samostatným knížectvím, které se rozkládalo mezi Karpatami na západě a řekou Dněstr (Nistru) na východě. V dnešním Rumunsku ovšem neleží celé Moldavsko, ale jen jeho západní část, která je na východě ohraničena řekou Prut. Moldavsko je druhým celkem, ze kterého v letech 1859 a 1877 Rumunsko vzniklo.
Sedmihradsko (Transilvania příp. Ardeal) bývalo nejen knížectvím, ale dokonce velkoknížectvím, nicméně nikoliv samostatným. Tedy pokud nebudeme za samostatnost považovat třeba vasalský vztah k Osmanské říši nabo určitou autonomii v rámci Rakouského impéria před vznikem Zalitavska a Předlitavska. Sedmihradsko leží v centrální části státu. Součástí Rumunska se stalo až po 1. světové válce (1918).
Dobrudža (Dobrogea) je území ohraničené na východě pobřežím Černého moře a na západě a severu řekou Dunaj.
Banát (Banat) je území ležící na východě státu, na jihozápad od Sedmihradska, při hranici se Srbskem.
Krišana (Crișana) je území ležící na východ od Sedmihradska při hranicích s Maďarskem.
Maramureš (Maramureș) je území ležící na severu, přičemž severní část historického území Maramureš je dnes v sousední Ukrajině (jde o jihovýchodní část Podkarpatské Rusi).
Bukovina (Bucovina), či spíše její jižní část se nachází na severovýchodě státu. Severní, významnější část Bukoviny je dnes součástí Ukrajiny.

Poslední editace textu: 11.5.2013 15:10
Další informace
REKLAMA

Články odjinud

Maminka.cz

GALERIE: Tohle zažijete jen v těhotenství: Klíče v lednici? Trénink zavinování na psovi? Pobavte se nad fotkami nastávajících maminek!
GALERIE: Tohle zažijete jen v těhotenství: Klíče v lednici? Trénink zavinování na psovi? Pobavte se nad fotkami nastávajících maminek!