A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z

Rumunsko - Průvodce

Rumunská historie byla vždy úzce spjatá s náboženstvím a s tureckými dobyvateli. Rozhodně se ale nedala označit za klidnou. Z nedávné doby je jistě nejzásadnější neuvěřitelná diktatura Ceausescuova.

Území dnešního Rumunska bylo osídlené už v době kamenné. Kolem roku 3500 př. n. l. se tudy přesouvaly různé kmeny z ruských stepí směrem na západ. Šlo především o migrující pastevce. Přibližně kolem roku 2000 př. n. l. se v nížinách začali usazovat Dákové a po nich sem přišli Keltové.

V době římské byla tato oblast nazvána Dacií. V pozdějších stoletích utrpěla oblast pod nájezdy Hunů, Gepidů a Avarů a v 6. - 7. století se zde usadili Slované.

První státy vznikaly v 9. – 10. století a později některá území připadla rozpínající se Osmanské říši a jiná Uhersku. Pozůstatkem je mj. velká část obyvatel hlásící se k maďarské národnosti.

Následující staletí byla ve znamení soustavných územních a mocenských bojů, především proti turecké nadvládě. Nejznámější z bojovníků byl kníže Vlad Tepes, zvaný Dracula, který vynikal svou krutostí (tisíce svých odpůrců nechal nabodnout na kůl). Území dnešního Rumunska též krátkodobě vládli Rusové, ale definitivní vyhlášení nezávislosti přišlo až v roce 1877. V 1. světové válce se Rumuni postavili proti Rakousku-Uhersku, aby tak po světovém konfliktu mohli připojit Sedmihradsko (Transylvánii). V průběhu druhé světové války se Rumunsko postavilo na stranu Německa, neboť fašistické hnutí zde bylo velmi silné a očekávalo se poválečné připojení Moldavska (Besarábie), kde dodnes žije velká rumunská menšina.

Dva roky po válce došlo k pádu monarchie a byla vyhlášena lidově demokratická republika. Začal se budovat socialismus, došlo na znárodňování, kolektivizaci zemědělství a země vstoupila do RVHP a orientovala se na SSSR. Je dobré připomenout, že Rumunsko se jako jediný stát Varšavské smlouvy nezúčastnilo vpádu vojsk do ČSSR v roce 1968.

Od 70. let vládl zemi prezident Ceausescu, jehož politika znamenala utrpení, bídu a izolaci země. Dnešní mizerný stav celé ekonomiky je význačnou měrou ovlivněn právě dlouhými roky jeho vlády. Není Rumuna, který by na něj nenadával.

Komunistické Rumunsko padlo na sklonku roku 1989 jako většina ostatních komunistických režimů v Evropě. Revoluce vypukla v Temešváru a rozšířila se do Bukurešti a do celé země. Byla podporována armádou, která se též vydala cestou revoluce. Když měl být krátce na to Ceausescu popraven, přihlásilo se jako popravčí četa tolik dobrovolníků, že se mezi nimi muselo losovat. Den po štědrém dni byl nenáviděný prezident i se svou ženou postaven ke zdi a rozstřílen. Fotky těchto dvou mrtvých těl později oblétly svět. Ale ani po pádu Ceausescova režimu nebylo v Rumunsku nějak příliš dobře. Zemi ovládly demonstrace a politická a ekonomická nestabilita. Dnes je situace klidnější a životní úroveň se zvolna zlepšuje, a to především v souvislosti s mohutnými zahraničními investicemi. V nedávné době vstoupilo Rumunsko do NATO a počátkem roku 2007 také do EU.

Poslední editace textu: 9.6.2011 13:11
Další informace
REKLAMA

Články odjinud